Конкурси та номінації

УВАГА!!!

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК ЗА КОЖНОЮ ТЕМАТИЧНОЮ НОМІНАЦІЄЮ:

НОМІНАЦІЇ:

1)Гран-прі - "УНІВЕРСИТЕТ РОКУ"

Престижність  та інтеграція з наукою

Чисельність штатних дійсних членів (академіків), член-кореспондентів Національної академій наук України серед штатних наукових та науково-педагогічних працівників

Чисельність штатних дійсних членів (академіків), член-кореспондентів державних галузевих академій наук України серед штатних наукових та науково-педагогічних працівників

Чисельність   лауреатів державних премій серед штатних науково-педагогічних та наукових працівників (Державна премія  України в галузі науки і техніки  та Державна премія України імені Тараса Шевченка)   

Чисельність  штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які мають почесні звання України:  «Народний артист України», «Народний художник України»  «Народний архітектор України» 

Чисельність  штатних наукових та науково-педагогічних працівників, які мають державні почесні звання 

Кількість   монографій опубліковано штатними науково-педагогічними та науковими працівниками ВНЗ 

Кількість наукових праць опубліковано у престижних та  визнаних зарубіжних  виданнях штатними науково-педагогічними та науковими працівниками, аспірантами та докторантами ВНЗ

Кількість наукових праць опубліковано у наукових фахових   виданнях України штатними науково-педагогічними та науковими працівниками, аспірантами та докторантами ВНЗ

Кількість захищених докторських дисертацій докторантами, штатними науково-педагогічними та науковими працівниками ВНЗ

Кількість захищених кандидатських дисертацій випускниками аспірантури, штатними науково-педагогічними та науковими працівниками ВНЗ 

Отримано  штатними науково-педагогічними та науковими працівниками охоронних документів (патентів) 

Міжнародне визнання

Участь у міжнародних рейтингах (кількість суб’єктів ранжування, місце ВНЗ на шкалі рейтингу)

Рейтинг вищого навчального закладу України за показниками науко метричної бази даних SciVerse Scopus ( кількість публікацій, кількість цитувань у Scopus, індекс Гірша (h- індекс)

Інші наукометричні бази даних, в яких приймає  участь ВНЗ

Участь у міжнародних акціях за напрямами:

 • Освіта
 • Наука
 • Технології
 • Мистецтво
 • Спорт
 • Культура
 • Виставки

Диверсифікація джерел фінансування навчання студентів:

 • Державний бюджет
 • Місцеві бюджети
 • Кошти юридичних осіб
 • Кошти фізичних осіб

Характеризують кількісні та якісні ознаки фінансових ресурсів ВНЗ та їх зміни під пресингом чинників соціально-економічної ситуації

Стабільність контингенту студентів у перспективному період. Визначається відношенням обсягів прийому до обсягів випуску в поточному році.

Кількість угод, укладених з провідними зарубіжними вищими навчальними закладами у сфері науки, освіти, інноваційних технологій навчання

Обмін студентами, аспірантами, докторантами з провідними з ВНЗ партнерами інших держав

 • Чисельність студентів аспірантів, докторантів ВНЗ, які навчаються за кордоном
 • Чисельність іноземних громадян, що навчаюься в ВНЗ

Академічна підтримка студентів:

 • Рівень організації навчально виховного процесу
 • Рівень організації самостійної роботи
 • Участь студентів у науково-дослідній роботі
 • Рівень професійно практичної підготовки
 • Рівень науково-методичного забезпечення навчального процесу
 • Розробка та застосування інноваційних технологій в навчальний процес
 • Наявність бібліотек та читальних залів
 • Стадіони, спортивні майданчики, басейни

Неакадемічна підтримка студентів;

 • Сприяння соціальному захисту та підтримці малозахищених  громадян, що здобувають вищу освіту у ВНЗ (особи з обмеженими фізичними можливостями, діти-сироти, сільська молодь, особи, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС)
 • Забезпечення місцями проживання в гуртожитках
 • Наявність місць на підприємствах громадського харчування при ВНЗ та студентських гуртожитках
 • Бази відпочинку

2)Гран-прі - "Університет - ГОРДІСТЬ України в національній освіті";

3)Гран-прі - "Унікальний університет у впровадженні інноваційних освітніх технологій".

Інноваційна діяльність

Наявність стратегії інноваційного розвитку вищого навчального закладу за напрямами:

 • Орієнтація якості вищої освіти України на європейські цінності та стандарти
 • Реалізація системного підходу до процесу управління якістю вищої освіти у вищому навчальному закладі у форматі «Планування – організація – мотивація – контроль»

Результати інноваційної діяльності вищого навчального закладу, як лідера «Університет – новатор» за напрямами

 • ØЗабезпечення якості контингенту студентів
 • ØЗабезпечення якості науково-педагогічного персоналу
 • ØЗабезпечення якості ресурсів.
 • ØЗапровадження стратегічного планування управління
 • ØІнновації в організації навчально-виховного процесу в контексті підвищення якості професійно-практичної підготовки студентів 
 • ØІнновації в частині посилення мотивації студентів до здобуття якісної вищої освіти  та викладачів до надання якісних освітніх послуг
 • ØІнновації, які запроваджені у ВНЗ під кутом зору контролю відповідальності студентів за  якість навчання, та відповідальності викладачів за надання освітніх послуг відповідно до вимог стандартів

4)Гран-прі - "За незламно тверду та непохитну відданість національній освіті";

5)Гран-прі - "Лідер інновації у розвитку міжнародної співпраці та презентації національної освіти у світовому та європейському освітньо-науковому просторі"

Критерій К1

МІЖНАРОДНА  АКТИВНІСТЬ 

 Субкритерій К11

Міжнародні    комунікації 

Кількість міжнародних рейтингів, де позиціонує вищий навчальний заклад, та місце серед суб’єктів рейтингу

Кількість   міжнародних грантів, наукових та освітніх проектів й програм, співвиконавцем яких є вищий навчальний заклад  

Кількість угод, укладених з зарубіжними університетами на навчання студентів за програмами «Подвійний диплом» 

Чисельність студентів, що здобули вищу освіту за програмою «Подвійний диплом

Кількість закордонних відряджень науково-педагогічних працівників для проведення наукової та викладацької роботи, стажування 

Кількість міжнародних науково-практичних конференцій з проблем вищої освіти і науки, проблем відповідних галузей та інших напрямів, які проведено на базі ВНЗ проведено на базі ВНЗ у 2013 році           

Кількість всеукраїнських науково-практичних конференцій з проблем вищої освіти і науки, проблем відповідних галузей та інших напрямів, які проведено на базі ВНЗ

Чисельність  іноземних громадян, що здобувають  вищу освіту у вищому навчальному закладі (студенти основних факультетов, студенти підготовчого факультету, аспіранти, докторанти, асистенти-стажисти інтерни та клінічні ординатори)

Чисельність студентів, аспірантів, асистентів-стажистів,  інтернів та клінічних ординаторів,  направлених  на навчання, виробничу практику за профілем підготовки або стажування до закордонних підприємств, організацій,

Субкритерій К12 

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність 

Кількість міжнародних виставок у галузі науки, освіти, технологій,  на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу  

Кількість нагород (медалі,  дипломи), отриманих вищим навчальним закладом, на міжнародних виставках у галузі науки, освіти, технологій, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу

Кількість міжнародних мистецьких виставок, фестивалів і конкурсів тощо, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу  

Кількість нагород (медалі,  дипломи переможців), отримано вищим навчальним закладом, на міжнародних мистецьких виставках, фестивалях і конкурсах тощо, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу

Кількість  всеукраїнських національних та галузевих виставках, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу

Кількість  всеукраїнських національних та галузевих виставках, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу

Кількість нагород (медалі, дипломи) отримано вищим навчальним закладом  на всеукраїнських національних та галузевих виставках, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу

Кількість всеукраїнських фестивалів, мистецьких форумів, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу

Кількість нагород (медалі, дипломи) отримано вищим навчальним закладом на всеукраїнських фестивалях, мистецьких форумах, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу

Кількість нагород, здобутих  спортсменами на  міжнародних спортивних змаганнях (Олімпійські ігри, чемпіонати Світу, Європи,  Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та Європи серед студентів) 

Чисельність студентів призерів  міжнародних мистецьких та творчих конкурсів 

Кількість нагород, здобутих студентами-призерами на національних  спортивних змаганнях (чемпіонати України, Універсіади України, чемпіонати України серед студентів)

6)Гран-прі -"Університет-лідер за принципом пріоритетності у молоді";

7)Гран-прі - "Лідер організаційно науково-методичного забезпечення, впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій, процес навчання"

Кількість найменувань підручників з грифом  МОН видано у звітному 2013 році

Кількість найменувань навчальних посібників з грифом МОН видано у звітному 2013 році

Кількість  найменувань електронних підручників

Кількість  найменувань електронних навчальних посібників 

Кількість електронних методичних рекомендацій

Кількість комп’ютерних робочих місць

Кількість комп’ютерних робочих місць, що мають доступ до ІНТЕРНЕТ

Кількість комп’ютерних класів

Кількість інформаційно-телекомунікаційних технологій впроваджено в навчальний процес

Загальний книжковий фонд

Загальна чисельність читачів

Чисельність студентів, що навчаються дистанційно

8) Гран-прі - "Високий стиль сучасних програм, інноваційних підходів для підвищення якості освіти в контексті цивілізаційних змін

Кількість сучасних програм, розроблених університетом, які враховують інноваційні підходи до підвищення якості вищої освіти в контексті цивілізаційних змін

Адаптація сучасних програм до потреб ринку праці через призму адекватності ринку освітніх послуг  та ринку праці з метою сприяння працевлаштуванню випускників університету

Залучення роботодавців до проектування  сучасних програм підготовки фахівців під пресингом  цивілізаційних змін

Чисельність роботодавців, що є членами наглядової ради університету

9)Гран-прі - "Лідер з працевлаштування випускників" або

   Гран-прі - "Лідер з програми "Подвійного диплому"";

Кількість угод укладено з роботодавцями на працевлаштування випускників

Чисельність випускників, що отримали  направлення на роботу і працюють як наймані працівники

Чисельність випускників, що після випуску не отримали направлення і зареєструвалися в службі зайнятості

Чисельність випускників, що після закінчення ВНЗ проявили ініціативу щодо

створення малого підприємства і створення робочих місць

Чисельність випускників, що направлені на роботу за спеціальністю, здобутою за програмою навчання

10) Гран-прі - "Лідер з надання високої якості навчання професійно-технічної освіти"

Чисельність науково-педагогічних працівників, що мають науковий ступінь

д о к т о р а    н а у к:

Чисельність науково-педагогічних працівників що мають науковий ступінь     к а н д и д а т а  н а у к

Чисельність  науково-педагогічних працівників що мають вчене звання  

п р о ф е с о р а

Чисельність науково-педагогічних працівників, що мають вчене звання 

 д о ц е н т а

11) "Кращий професійно-технічний навчальний заклад у загальноєвропейському освітньому просторі"

12) "Висока педагогічна майстерня - домінанта професійної дії вчителя, викладача"

Престижність  та інтеграція з наукою

Чисельність штатних дійсних членів (академіків), член-кореспондентів Національної академій наук України серед штатних наукових та науково-педагогічних працівників

Чисельність штатних дійсних членів (академіків), член-кореспондентів державних галузевих академій наук України серед штатних наукових та науково-педагогічних працівників

Чисельність   лауреатів державних премій серед штатних науково-педагогічних та наукових працівників (Державна премія  України в галузі науки і техніки  та Державна премія України імені Тараса Шевченка)   

Чисельність  штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які мають почесні звання України:  «Народний артист України», «Народний художник України»  «Народний архітектор України» 

Чисельність  штатних наукових та науково-педагогічних працівників, які мають державні почесні звання 

Чисельність науково-педагогічних працівників, що мають науковий ступінь

д о к т о р а    н а у к:

Чисельність науково-педагогічних працівників що мають науковий ступінь     к а н д и д а т а  н а у к

Чисельність  науково-педагогічних працівників що мають вчене звання  

п р о ф е с о р а

Чисельність науково-педагогічних працівників, що мають вчене звання 

 д о ц е н т а

Кількість   монографій опубліковано штатними науково-педагогічними та науковими працівниками ВНЗ 

Кількість наукових праць опубліковано у престижних та  визнаних зарубіжних  виданнях штатними науково-педагогічними та науковими працівниками, аспірантами та докторантами ВНЗ

Кількість наукових праць опубліковано у наукових фахових   виданнях України штатними науково-педагогічними та науковими працівниками, аспірантами та докторантами ВНЗ

Кількість захищених докторських дисертацій докторантами, штатними науково-педагогічними та науковими працівниками ВНЗ

Кількість захищених кандидатських дисертацій випускниками аспірантури, штатними науково-педагогічними та науковими працівниками ВНЗ 

Отримано  штатними науково-педагогічними та науковими працівниками охоронних документів (патентів) 

13) "Краща профорієнтаційна робота серед молоді"

Кількість філій кафедр вищого навчального закладу на підприємствах, організаціях та установах

Кількість навчально-наукових та начально-виробничих комплексів

Чисельність студентів, охоплених навчанням на базі філій кафедр, навчально-наукових та навчально-виробничих комплексів

Кількість загально середніх навчальних закладів, яких проводилася профорієнтаційна робота

Чисельність випускників професійно-технічних навчальних закладів завдяки профорієнтації продовжили навчання у ВНЗ

Чисельність випускників технікумів,  коледжів продовжили навчання у ВНЗ

в системі ступеневої освіти

14) "Найкращий студентський науковий потенціал"

Субкритерій К101 К1

Презентація наукових  досягнень студентів на міжнародному та національному рівнях 

Чисельність студентів учасників міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів

Чисельність призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/13 навчальному році 

Чисельність призерів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/13 навчальному році

Кількість публікацій студентів

Чисельність студентів, що беруть участь у науково-дослідній роботі

Чисельність студентів, що є учасниками розробки охоронних документів спільно с науково-педагогічними та науковими працівниками (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, авторські свідоцтва)

13) "Найпотужніше студентське самоврядування"

Кількість органів студентського самоврядування у вищому навчальному закладі

Кількість питань, поставлених органами студентського самоврядування стосовно проблем навчально-виховного процесу  розглядалася адміністрацією вищого навчального закладу

Кількість пропозицій внесено студентським самоврядування щодо покращання якості підготовки кадрів з вищою освітою в контекстах:

 • Навчально виховний процес.
 • Професійно-практична підготовка (курсове та дипломне проектування, виробнича практика, ділові ігри, кейз-методи  тощо).
 • Участь у науково-дослідній робот та публікаціях.
 • Організація самостійної роботи.
 • Якість організаційно-науково-методичного забезпечення навчального процесу. 
 • Впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій в процес навчання.  
 • Культурно-масові заходи
 • Неакадемічна підтримка студентів (гуртожитки, громадське харчування, санаторії-профілакторії тощо)

14) "Лідер студентського волонтерського руху"

Чисельність студентів, що брали участь у волонтерському русі в контексті допомоги АТО

Чисельність студентів-волонтерів, що брали участь в роботі літніх шкіл з вивчення іноземних мов

Чисельність студентів – волонтерів що брали участь в організації та роботі літніх мистецьких шкіл

Чисельність студентів-волонтерів, що надавали допомогу переселенцям з Автономної Республіки Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей

Чисельність студентів-волонтерів, що надавали допомогу організації відпочинку учнівської молоді в літніх таборах

15) "Вагомий внесок в удосконалення підготовки до ЗНО".

16) Гран-прі 2015 року у номінації "Державні стандарти в рамках нового закону";

17) Гран-прі 2015 року у номінації "Лідер післядипломної педагогічної освіти". 

Інші пропозиції в розробці.