Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова

Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації в Україні. За даними журналу «Гроші», Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова займає 5-е місце в рейтингу роботодавців України.

У 2014 році агентство «Експерт РА», включило ВНЗ в список кращих вищих навчальних закладів Співдружності Незалежних Держав, де йому було присвоєно рейтинговий клас «Е». Університет здійснює підготовку фахівців ОКР за 110 напрямами.
Контингент студентів становить майже 36 тис. осіб. З них за рахунок державного бюджету здобувають освіту 70 відсотків студентів.
Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів як через навчання в аспірантурі, так і шляхом прикріплення здобувачів для підготовки та написання дисертацій здійснюється за 14 галузями наук із 71 спеціальності.
З 1988 року в університеті функціонує докторантура, що забезпечує підготовку в межах 8 галузей наук із 31 спеціальності.
Нині в університеті функціонує 35 науково-педагогічних шкіл.
Університет співпрацює з провідними навчальними закладами і науковими установами більш ніж 25 країн світу.

Сайт:  www.npu.edu.ua


Відео презентація ВНЗ