Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Виниченка

Із часу свого заснування у 1921 році Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка завжди мав свою місію – бути центром освітньої, просвітницької та виховної діяльності, що особливо актуально в умовах інтеграції України до світового співтовариства й конкурування на світовому ринку праці.

Підготовку бакалаврів, магістрів, докторів філософії, докторів наук здійснюють 34 кафедри, які діють на 8 факультетах: філології та журналістики, фізико-математичному, іноземних мов, педагогіки та психології, історії та права, мистецькому, фізичного виховання, природничо-географічному.
КДПУ імені В. Винниченка – це п’ять тисяч студентів, які навчаються за 76 спеціальностями, 100 аспірантів та докторантів, 50 докторів наук, професорів, 300 кандидатів наук, доцентів, заслужених працівників. Університет має 6 навчальних корпусів, сучасні комп'ютерні класи, мультимедійні аудиторії, лабораторії (лінгафонні, фізичні, хімічні, технологічні), виробничі майстерні, власну друкарню.
Міжнародний відділ вузу сприяє активному впровадженню практики академічної мобільності та здобуття подвійних дипломів в університетах Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.
Гордістю університету завжди були й залишаються його випускники – порядні й свідомі громадяни, життя й діяльність яких є запорукою стабільного розвитку нашого країни.

Сайт:  www.kspu.kr.ua


Відео презентація ВНЗ