Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського» – найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу. У ньому навчається близько 25 тисяч студентів, у т.ч. студенти-іноземці з країн близького та далекого зарубіжжя.

В університеті працюють 19 факультетів, 9 навчально-наукових інститутів, декілька науково-дослідних інститутів і наукових центрів. Здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів, кандидатів і докторів наук. Серед викладачів НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського " – майже 500 професорів, понад 1300 доцентів. Аудиторії та лабораторії оснащені сучасним обладнанням, упроваджуються новітні технології навчання з використанням комп'ютерних мереж. Усе це дозволяє забезпечити якість освіти, рівень якої відповідає стандартам кращих закордонних університетів.
НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського" співпрацює з технічними університетами десятків країн світу, багатьма міжнародними організаціями (UNESСO, UNIDO, WIPO, NATO, EDNES, ICSU, CODATA та ін.) та найвідомішими корпораціями й фірмами (MOTOROLA, SIEMENS, FESTO, SAMSUNG, INTEL, Boeing Company та інші), бере участь у міжнародних освітніх, наукових проектах і програмах.
На сьогодні головною метою діяльності НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського» є підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень для «проривного» розвитку економіки України по групі пріоритетних напрямків.

Сайт:  www.kpi.ua


Відео презентація ВНЗ