Європейський університет

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ засновано у 1991 році. За 25 років своєї діяльності університет здобув вагомий авторитет серед освітянських та ділових кіл нашої держави.

Нині Європейський університет — це сучасний багатопрофільний вищий навчальний заклад. За різними формами навчання тут проходять підготовку та перепідготовку десятки тисяч майбутніх фахівців. Випускники університету займають високі посади на багатьох перспективних підприємствах, фірмах та в організаціях як в Україні, так і за кордоном. У самій назві університету втілена ідея національного виміру – домогтися того, щоб саме в Україні молоді люди могли б мати усі сучасні умови, міжнародні стандарти і технології навчання, такий рівень професійної підготовки, який би дозволив випускникам конкурувати на міжнародному ринку праці. Засновники Університету – родина Тимошенків зуміли зібрати та використати досвід найкращих національних і зарубіжних вищих навчальних закладів, створити потужне сучасне видавництво, де вийшов перший в Україні підручник і словник з політології, понад 100 українських підручників та навчальних посібників для студентів економічних спеціальностей. В університеті була створена перша кафедра практичного підприємництва. Десятки студентів отримали можливість брати участь у створенні малих підприємств, проходити практику та тренінги з бізнесу. Особливим досягненням є те, що у Євро-пейському університеті вперше в Україні створена унікальна навчально-наукова система неперервної освіти з єдиною концепцією навчання і виховання, що включає дитячу установу школу-сад «Євроленд», гімназію «Євроленд», центр «Абітурієнт», бізнес-коледж, бакалаврат і магістратуру, аспірантуру та докторантуру, курсова підготовку та навчально-тренувальну практику з базових спеціальностей.

Сайт:  www.e-u.in.ua


Відео презентація ВНЗ