Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

В рамках вступної кампанії 2016 року Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова став найпопулярнішим медичним закладом серед абітурієнтів, отримавши найбільшу кількість заяв про вступ на всі факультети серед ВНЗ України, адже в університеті гармонійно поєднуються кращі національні традиції та здобутки вітчизняної і світової медицини з європейським стилем навчання.

Університетом встановлено зв’язки з понад 70 фірмами із 30 країн, які направляють студентів на навчання. Впродовж років підготовлено близько 50 тисяч лікарів, понад 2500 фахівців вищої кваліфікації – докторів та кандидатів наук. Диплом про закінчення університету отримали майже 14 тис. іноземних громадян із 116 країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки. Нині в університеті навчається близько 13 тис. студентів, магістрів, аспірантів, інтернів, слухачів циклів спеціалізації. Випускники за державним замовленням забезпечуються престижними робочими місцями. Варто зауважити, що науковцями університету створено унікальний блок комп’ютерних програм «СКІФ», що моделює діяльність органів та систем організму людини в нормі та при різних патологічних станах. Програма СКІФ демонструвалась на міжнародних виставках у США та Китаї.

Сайт:  www.vnmu.edu.ua


Відео презентація ВНЗ