Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут

НТУ "ХПІ", акредитований за найвищим IV рівнем, здійснює підготовку фахівців за 102 спеціальностями на денній та за 70 на заочній формі навчання.

У 2000 році Указом Президента України університету присвоєно статус Національного вищого навчального закладу України.
Сьогодні НТУ "ХПІ" має найвищі в Східній та Південній Україні обсяги ліцензованого прийому: понад 5600 місць за денною формою навчання, понад 4500 місць – за заочною. План прийому на перший курс, тобто кількість місць для безкоштовного навчання, у 2015 році очікується на рівні 1860 місць за денною та 185 за заочною формою. В університеті навчаються понад 20 тисяч студентів.
НТУ "ХПІ" є єдиним вищим навчальним закладом в Україні, що готує інженерні кадри з таких напрямів, як турбінобудування, котло- та реакторобудування, електроізоляційна, кабельна і конденсаторна техніка, технологія жирів та жирозамінників.
В університеті діє 19 факультетів денної форми навчання, центр заочного навчання, центр дистанційної та доуніверситетської підготовки, факультет міжнародної освіти, міжгалузевий інститут післядипломної освіти, три науково-дослідних і проектно-конструкторських інститути.
До складу НТУ "ХПІ" входять Гвардійський ордена червоної зірки факультет військової підготовки імені Верховної Ради України, Харківський комп’ютерно-технологічгий коледж, Полтавський політехнічний коледж.

Сайт:  www.kpi.kharkov.ua


Відео презентація ВНЗ

JMc9A5xuU9M