Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 

створений у 1874 році, є осередком освіти, науки, культуро-просвітницьким центром північно-східного регіону України.

 

Нині Університет утвердився як вищий педагогічний навчальний заклад європейського зразка. Цьому сприяли наполеглива повсякденна робота, спрямована на створення наукових шкіл, підвищення рівня науково-педагогічного потенціалу, посилення зв’язку науки з практичною професійною діяльністю, розвиток інформаційно-інноваційних педагогічних технологій, запровадження прогресивних форм і методів співпраці в освітній галузі, створення соціальної інфраструктури. Розташований на величній козацькій землі, просякнутій духом слави, мужності, доблесті, честі, заснований на кращих педагогічних традиціях, він крокує в ногу з часом, даючи ґрунтовну освіту молодому поколінню. Двері по справжньому Народного Університету відкриті для всіх, хто прагне бути захищеним і мобільним на ринку праці, здатним до особистісного, духовно-світоглядного вибору, мати необхідні знання, навички і компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях.

Сайт:  www.gnpu.edu.ua


Відео презентація ВНЗ