Національна академія внутрішніх справ

За майже дев'яносторічну історію Національна академія внутрішніх справ по праву стала флагманом відомчої освіти. Плинув час, змінювались назви навчального закладу, втім одне залишалось незмінним — його авторитет.
Академія надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів вищої освіти бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямами підготовки та спеціальностями «Право», «Психологія». Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання за державним замовленням – для центральних органів виконавчої влади, а також фахівців у галузі права, психології – за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

В академії на денній та заочній формах навчається понад 15 тис. здобувачів вищої освіти. У її структурі − докторантура та аспірантура, навчально-наукові інститути, інститут післядипломної освіти та інститут кримінально-виконавчої служби, факультети, юридичний ліцей.
Освітній процес і наукову роботу забезпечують 38 кафедр та п’ять профільних наукових лабораторій, у яких працюють 50 докторів наук і професорів, 237 доцентів і кандидатів наук (докторів філософії).
У НАВС функціонують шість спеціалізованих вчених рад із захисту ступенів вищої освіти доктора наук та доктора філософії, відкритих за дев’ятьма науковими спеціальностями.
Академія є членом Асоціації Європейських поліцейських коледжів, учасником Конференції керівників вищих навчальних закладів поліції країн Центральної та Східної Європи, підтримує робочі зв’язки з міжнародними організаціями, освітніми закладами та поліцейськими установами багатьох країн.
Науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти й ліцеїсти академії є постійними учасниками, переможцями та дипломантами конкурсів на здобуття премій і стипендій Президента України та Уряду, НАН України, МОН і МВС України, Київського міського голови, Спілки юристів України.
Особовий склад академії – резерв МВС і надійний партнер столичного гарнізону поліції у забезпеченні охорони громадського порядку під час масових заходів у Києві та області.
Таким чином, поступово зміцнюючи свій потенціал відповідно до вимог МВС України, академія нині розвивається у всі напрямах інноваційної освітньої діяльності та зарекомендувала себе як провідний науковий і методичний центр, базовий заклад для підготовки нової генерації правоохоронців.
Запрошуємо на сцену: перший проректор Національної академії внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, полковник поліції - Гусарєв Станіслав Дмитрович.

Сайт:  www.naiau.kiev.ua


Відео презентація ВНЗ