Дніпровський гуманітарний університет


Дніпровський гуманітарний університет

Дніпровський гуманітарний університет — акредитований Акредитаційною комісією України за ІІІ рівнем в цілому та за IV рівнем - за спеціальностями "Психологія", "Право", "Туризм", і має право на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо підготовки фахівців зі спеціальностей "Психологія", "Право" ("Правознавство"), "Туризм", "Готельно-ресторанна справа" на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях освіти.

Освітній процес в університеті здійснюється за денною та заочною формами здобуття освіти.

Загальна кількість здобувачів вищої освіти складає понад 1500 осіб. На кафедрах університету працюють понад 70 науково-педагогічних працівників.

Університет має достатню матеріально-технічну базу для забезпечення належних умови реалізації освітнього процесу, побуту і відпочинку студентів. До їх послуг трьохповерховий навчальний корпус, який має сучасний зовнішній та внутрішній дизайн інтер’єру, в якому містяться велика та мала актові зали, лекційні зали і навчальні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивні та тренажерні зали, комп’ютерні класи з сучасним обладнанням та вільним доступом до мережі Інтернет (ethernet, Wi-Fi), буфет, їдальня, медичний кабінет тощо. Загальна площа матеріально-технічної бази університету складає понад 5000 м2. Студенти мають можливість поселитися у гуртожиток.

Освітній процес в університеті забезпечують 16 докторів наук, професорів та 33 кандидати наук, доценти. Питома вага фахівців з науковими ступенями і вченими званнями серед науково-педагогічних працівників становить понад 70%.

Висока професійна майстерність викладачів дозволяє здійснювати підготовку високо­кваліфікованих фахівців – майбутніх юристів, психологів, менеджерів туристичних підприємств і фахівців з готельної та ресторанної справи — на рівні сучасних вимог ринку праці, тобто бути конкурентоздатними на ньому, що в сучасних умовах є запорукою успішного працевлаштування по завершенню навчання в університеті на підприємствах як державного, так і приватного сектора економіки.

Діяльність університету сприяє налагодженню партнерства з вітчизняними закладами вищої освіти гуманітарного напряму і міжнародної науково-методичної співпраці з університетами, науковими та громадськими організаціями США, Німеччини, Франції, Польщі, Туреччини, Литви, Білорусії та інших країн. Зокрема на базі університету реалізуються спільні навчально-наукові програми з Академією туризму в Анталії (Туреччина), Гуманітарно-економічною академією у Лодзі (Польща), Вищою школою підприємництва та адміністрації в місті Люблін (Польща), Варшавською вищою гуманітарною школою імені Болеслава Пруса (Польща), Вищою школою міжнародних відносин та американістики (Польща), Вищою школою комунікації, політології та міжнародних стосунків в місті Варшава (Польща), Університетом Миколаса Ромеріса (Литва) та Міжнародною академією інформаційних технологій (Білорусь). Студенти університету, відповідно до договорів про співпрацю, мають можливість здобувати освіту за програмою "Подвійний диплом".

Цінова політика Дніпровського гуманітарного університету побудована з урахуванням соціально-економічної ситуації в країні і розрахована на споживача якісних освітніх послуг з невеликим прибутком. За даними моніторингу ціноутворення за спорідненими спеціальностями університет є лідером за доступністю вартості контрактної форми навчання в регіоні!

Також унікальною пропозицією для абітурієнтів є знижка в оплаті за навчання на другій спеціальності (за заочною формою навчання) - 20%. Таким чином, здобуваючи освіту за двома спеціальностями одночасно (перша — денна, друга — заочно), студент отримує два диплома державного зразка.

Крім того, діє система пільг і знижок в оплаті за навчання як для категорій випускників закладів освіти, що мають високі успіхи у навчанні, так і для соціально незахищених категорій населення. Розміp зазначениx соціальниx пільг абітуpієнтам станoвить від 15 дo 100%.


Офіційний сайт > https://dgu.edu.ua/All rights reserved