Міжнародний інститут глибинної психології (МІГП)


Міжнародний інститут глибинної психології (МІГП)

Міжнародний інститут глибинної психології було засновано у 2000 році, а у 2002 році він отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України.

Міжнародний інститут глибинної психології здійснює підвищення кваліфікації спеціалістів різних галузей зі спеціальності «Практична психологія» спеціалізації "Психоаналіз".

Інститут є центром проведення профільних конгресів, конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів, прес-конференцій за участю мас-медіа, а також реалізації освітніх програм для фахівців у галузі глибинної психології та психоаналізу.

З 2003 року при інституті, працює літературне видавництво, яке займається випуском спеціалізованої наукової літератури з психоаналізу: книг, періодичних журналів "Психоаналiз" і "Європейський журнал психоаналізу". На сьогодні журнали є єдиним виданням подібного роду в Україні (статті друкуються російською, українською, англійською мовами). Журнали дають можливість всім зацікавленим людям стежити за розвитком психоаналітичних ідей як в Україні, так і в Європі. Журнали друкують якісні переклади класичних психоаналітичних праць, статті та роботи як відомих психоаналітиків, так і слухачів інституту, які починають свою практику. На сторінках висвітлюються етапи розвитку сучасного психоаналізу, розглядаються різні точки зору, ведуться дискусії і відкриваються невідомі факти історії психоаналітичного руху в світі. Унікальність журналів полягає в тому, що вони видаються професіоналами для професіоналів – фаxівців у гaлузі пcихоаналізу і бажаючиx сeрйозно займатиcя цим заxоплюючим мeтодом пізнaння особистоcті.

З 2015 року Міжнародний інститут глибинної психології є колективним членом Міжнародної Федерації Психоаналізу (організації, створеної для інтеграції психоаналітичних спільнот з різних країн, шкіл і напрямків психоаналізу). Членами організації є професійні психоаналітики і психоаналітичні спільноти різних країн. Діяльність організації спрямована на поширення інформації про вже створені і усталені школи і на розвиток молодих спільнот, які могли б черпати інформацію про напрацювання у галузі психоаналізу.


Офіційний сайт > https://migp.pa.org.ua/All rights reserved