Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)


Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)

Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) була заснована в 1989 році як недержавний вищий навчальний та науково-дослідна установа. МАУП готує фахівців за 22 спеціальностями та 115 спеціалізаціями. Академію акредитовано за всіма ліцензованими спеціальностями з правом видачі дипломів про вищу освіту державного зразка, в тому числі надання освітніх послуг іноземним громадянам.

МАУП – це найбільший гуманітарно-економічний вищий навчальний заклад України, в складі якого діють Президентський університет (м. Київ), Всеукраїнський університет (інститути, філії та відділення в усіх регіонах України, а також Інститут дистанційного навчання); зарубіжні структурні підрозділи та представництва. Випускники Академії отримують диплом про вищу освіту державного зразка з присвоєнням ступеня вищої освіти бакалавра і магістра.

Навчальний процес в МАУП забезпечують понад 2300 викладачів, 70 відсотків з яких – доктори і кандидати наук.

У Києві відкрито навчально-виховний комплекс "Міжнародний ліцей МАУП" та навчально-виховний комплекс "Престиж", Деснянський економіко-правовий коледж, Економіко-правовий технікум і Підготовче відділення. У структурі Академії працює Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава Мудрого. Для бажаючих отримати науковий ступінь діють аспірантура і докторантура.

Президентський університет МАУП заснований в 1999 році. У реалізації цього міжнародного освітнього проекту сьогодні беруть участь представники понад 50 країн світу. У складі Президентського університету діють Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки і фінансів, Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва, Інститут міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса, Навчально-наукoвий інcтитут пpава ім. князя Володимиpа Вeликого, Факультeт комп'ютерно-інформаційниx теxнологій, Факультeт фаpмації, Інcтитут міжнаpодної оcвіти, Інcтитут підготoвки науковиx кадpів.


Офіційний сайт > http://maup.com.ua/All rights reserved